Nasze przedszkole jest placówką katolicką umożliwiającą każdemu dziecku wszechstronny rozwój  w duchu personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej.
          Kochamy dzieci i nie szczędzimy wysiłków, aby każde wyrosło na mądrego, dobrego człowieka, chrześcijanina i patriotę.
Swoim posłannictwem obejmujemy również rodziny dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, wychodząc naprzeciw ich potrzebom duchowym
i materialnym. Zapewniamy rzetelną informację na temat dziecka oraz  wspieranie w trudach wychowawczych i dydaktycznych.